Meghívó

Tisztelt Tagtársak!

Szeretettel meghívom Önöket az MAGYAR ÜGYVÉDNŐK EGYESÜLETÉ-nek soron következő Közgyűlésére.

A Közgyűlés időpontja:
2022.05.20. (péntek) 8:30 óra

Helye: 1055 Budapest, Szalay u. 7. sz.

Napirendi pontok:

  1. 2021. évi gazdasági beszámoló elfogadása.
  2. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő közgyűlési részvétel szabályozása.
  3. Az alelnöki tisztségek módosítása, az országos kapcsolatokért felelős alelnök megválasztása.
  4. Alapszabály módosítása.
  5. Egyebek.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Tagságot, hogy a Közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele, plusz 1 fő jelen van.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés

  • helyszíne: 1055 Budapest, Szalay u. 7. sz.
  • időpontja: 2022. 05. 24. (kedd) 11:00 óra

Felhívás:
A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

Kérem a Tisztelt Tagtársakat, hogy a tagnyilvántartás pontosítása érdekében kapcsolattartási adataikat, elektronikus levelezési címeiket a jelen meghívó kézhezvételét követően- lehetőség szerint- haladéktalanul megküldeni szíveskedjenek.

Melléklet:
1 pld. Pályázati felhívás

Üdvözlettel,

Dr. Terjék Tímea
elnök
MAGYAR ÜGYVÉDNŐK EGYESÜLETE

Pro Bono Péntek ingyenes jogi konzultáció

Pro Bono Péntek ingyenes jogi konzultáció